[OC] Pork Xiao Long Bao (soup dumplings) from Din Tai Fung in…

[OC] Pork Xiao Long Bao (soup dumplings) from Din Tai Fung in Taipei, Taiwan — stunning as always!